POLITYKA PRYWATNOŚCI 

 

1. Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych osobowych oraz podmiotem zarządzającym newsletterem jest Bzik Studio Aleksandra Kowal, który prowadzi działalność gospodarczą z siedzibą w Jaworznie, Dąbrowska 44, NIP 6321848642 REGON 243409376

Można się z nami skontaktować listownie (adres: Bzik Studio Aleksandra Kowal, Dąbrowska 44, 43-600 Jaworzno) lub drogą e-mailową pod adresem: info@bzik-studio.pl

 

2. Jak weszliśmy w posiadanie Twoich danych?

Twoje dane osobowe zostały zgromadzone na podstawie realizowania zamówienia ze sklepu internetowego lub zapisania się do newslettera.

 

3. Jaki jest cel przetwarzania Twoich danych osobowych przez Bzik Tomasz Kowal?
 •          Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania ze sklepu internetowego, w tym realizowania zamówień i płatności za produkty zakupione w sklepie Bzik Studio Aleksandra Kowal
 •          obsługi zgłoszeń reklamacyjnych i zwrotów w sytuacji, w której złożysz takie zgłoszenie;
 •          obsługi zapytań, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
 •          kontaktu z Tobą, w celach związanych ze sprzedażą naszych produktów;
 •          zapewnienie prawidłowej obsługi i realizacji usług płatniczych.

4. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Zbierane przez Administratora dane osobowe użytkowników przetwarzane są w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane naszym podwykonawcom, w szczególności dostawcom rozwiązań informatycznych oraz firmom kurierskim wyłącznie w związku z realizacją zamówień oraz wysyłką. 

 
5. Jak chronimy Twoje dane osobowe?

Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy

 

 6. Twoje prawa:
 

- Pamiętaj że subskrypcja newslettera jest dobrowolna. W każdej chwili możesz samodzielnie zrezygnować z subskrypcji poprzez przesłanie informacji o rezygnacji na adres poczty elektronicznej Administratora info@bzik-studio.pl, a po otrzymaniu potwierdzenia zakończone zostanie przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Administratora.

- W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci również prawo do:

 •  żądania od Administratora dostępu do Twoich danych osobowych,
 • żądania od Administratora sprostowania Twoich danych osobowych,
 •  żądania od Administratora usunięcia Twoich danych osobowych,
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

- Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez:

 • kontakt e-mailowy pod adresem: info@bzik-studio.pl,
 • kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Bzik Studio Aleksandra Kowal, Dąbrowska 44, 43-600 Jaworzno

 

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić ochronę danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.